ქართული | English | Rусский
გამოკითხვა
რას ფიქრობთ პროფესიული განათლების თაობაზე საქართველოში ?
უმაღლესი ხარისხისაა
საერთოდ არ არსებობს
დაბალი დონეა
არ მაინტერესებს
 
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანები

საერთაშორისო ასოციაცია "ქართული სამზარეულო" (შემდგომში ასოციაცია) წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. ასოციაცია არის საერთო საქმიანობითა და პროფესიული ინტერესებით დაკავშირებულ   იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ნებაყოფლობითი საზოგადოებრივი გაერთიანება, რომელიც თავის რიგებში აერთიანებს მსოფლიოში ქართული სამზარეულოს დარგში დასაქმებულ და დაინტერესებულ ადამიანებს, დამოუკიდებელ ექსპერტებს, დროებითუმუშევრებს, ამ დარგის სახელმწიფო დაკომერციული სასწავლებლების პედაგოგებს, ტრენერებს, ოსტატებს და სხვა  მონათესავე დარგის წარმოება-დაწესებულებების პირებს.

2.2.1.      ასოციაციის და მისი წევრების ორგანიზაციული ერთიანობისა და მთლიანობის დაცვა;

2.2.2.      ასოციაციის წევრ ორგანიზაციებთან ურთიერთ თანამშრომლობა, მათი თანასწორუფლებიანობისა და დამოუკიდებლობის აღიარება;

2.2.3.      ასოციაციის ხელმძღვანელთა არჩევითობა და ანგარიშვალდებულება წევრთა წინაშე;

2.2.4.      ხელმძღვანელობის კოლეგიალურობა;

2.2.5.      მართვაში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი წარმომადგენლობა;

2.2.6.      გადაწყვეტილებების საჯაროობა და გამჭირვალეობა;

2.2.7.      სოციალური პარტნიორობა და დამსაქმებლებთან ან მათგაერთიანებებთან თანამშრომლობა.

1 2

სახელი, გვარი :

ელექტრონული ფოსტა :

შეტყობინება :


  

ვიდეო ინტერვიუ
მემორანდუმი პალატასთან 
Video screenshot
 
 
მთავარი ჩვენს შესახებპარტნიორებიჩვენი პროგრამასაექსპერტო თემებიმემორანდუმებიღონისძიებებიკონტაქტი
  © 2018 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE