ქართული | English | Rусский
გამოკითხვა
რას ფიქრობთ პროფესიული განათლების თაობაზე საქართველოში ?
უმაღლესი ხარისხისაა
საერთოდ არ არსებობს
დაბალი დონეა
არ მაინტერესებს
 
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანები

•           ქვეყნის სოციალურ - ეკონომიკურ განვითარებასთან  და აქტუალურ  გამოწვევებთან  შესატყვისობის მიღწევისთვის  ფორმალური პროფესიული განათლების  ტრანსფორმაციის პროცესის მხარდაჭერა. პროფესიულ -  ტექნიკური მომზადებისა და გადამზადების ქმედითუნარიანი, მრავალსახოვანი არაფორმალური  საგანმანათლებლო  სივრცის ფორმირების ხელშეწყობა, ამ მიზნის თანმხვედრი  პროგრამების განხორციელება.

 

•        დაუსაქმებელი, დაბალი შემოსავლის, განსხვავებული ფიზიკური შესაძლებლობების  მქონე  სოციალური ფენების, ქალებისა და  მიზნობრივი ასაკობრივი   ჯგუფების ცხოვრების ახალ სოციალური-ეკონომიკურ გარემოში ჰარმონული ინტეგრირებისთვის  ცხოვრების განმავლობაში სწავლების ხელმისაწვდომი არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცის  ფორმირების ხელშეწყობა.

 

•          შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული არაფორმალური პროფესიული მომზადება-გადამზადების მრავალსახოვანი სფეროს, მათ შორის თანამედროვე სახით შეგირდობის ინსტიტუტის განვითარებისთვის ინტელექტუალური,  ტექნოლოგიური და ფინანსური რესურსების  მოზიდვა. ბიზნესთან და დასაქმების  ინსტიტუციებთან,  მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით,  ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის დანერგვა. სწავლებაში სამეწარმეო აზროვნების, საწყისი ცოდნისა და უნარების შეძენის პრაქტიკის დამკვიდრება.

 

•        სამუშაო ადგილზე მომზადება-გადამზადების არსებული პრაქტიკის სრულყოფის ხელშეწყობა და კვალიფიკაციის დამდგენ გათანამედროვებულ ინსტიტუციებთან ორგანული დაკავშირება. სახელმწიფო უწყებების მიერ ამ მიმართულებით დასახული პროგრამების ექსპერტიზაში საზოგადოების აქტიური მონაწილეობისათვის ექსპერტთა სინდიკატის  ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

•         არაფორმალური პროფესიული საგანმანათლებლო მომსახურების თანამედროვე სახით განვითარებისთვის IT ტექნოლოგიების გამოყენებით ონლაინ საინფორმაციო –საგანმანათლებლო სივრცის ჩამოყალიბება.

ვიდეო ინტერვიუ
მემორანდუმი პალატასთან 
Video screenshot
 
 
მთავარი ჩვენს შესახებპარტნიორებიჩვენი პროგრამასაექსპერტო თემებიმემორანდუმებიღონისძიებებიკონტაქტი
  © 2023 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE